Badania w komorze ciśnieniowo-termicznej MMB-100

Firma MMB Drives oferuje prace badawcze oraz usługi w zakresie prób wytrzymałościowych na narażenia termiczne i ciśnieniowe. Opracowana i wykonana przez nas komora testowa umożliwia badanie obiektów:
  • o maksymalnej długości: 1100 mm,
  • o maksymalnej średnicy: 120 mm,
  • w zakresie temperatur: do 230°C,
  • w zakresie ciśnień: do 75 MPa.
Pobierz broszurę: komora testowa MMB-100

Komora MMB-100 jest wykorzystywana przez nas między innymi do prowadzenia prób wytrzymałościowych obudów ze stali nierdzewnej duplex dla urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pracy w głębokich odwiertach oraz różnych typów uszczelnień z materiałów wysokotemperaturowych (VITON, AFLAS, KALREZ).Informacje techniczne i zamówienia:

Przewiń
do góry