Kontakt

Dział Handlowy - Sprzedaż Menadżer ds. Kontaktów i PR Dział Produkcji - Informacje Techniczne Księgowość Dane spółki:
  MMB Drives Sp. z o.o.
  ul. Maszynowa 26, 80-298 Gdansk
  NIP: PL 9570882266
  REGON 193035520
  KRS 0000205748
  BDO 000471079
  Wysokość kapitału zakładowego 218.000 PLN

  Oznaczenie sądu rejestrowego,
  w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:
  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
  VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoPrzewiń
do góry