Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2023: Dostawa 30 szt. kondensatorów o pojemności 330 nF na napięcie 3300 V Informacja o wybranym Wykonawcy:

Dacpol Sp. z o.o.
ul. Pulawska 34, 05-500 Piaseczno
Cena netto: 10770,00 PLNZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2023: Obwody elektroniczne systemu sterowania falownikami, część 2 Rozstrzygnięcie ogłoszenia:

Nie złożono żadnej oferty.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2023: Rdzenie Informacja o wybranych Wykonawcach:

dla Części 1:

FERYSTER Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Traugutta 4, 68-120 Iłowa
Cena netto: 7 610,00 zł


dla Części 2:

MAGNETO Sp. z o.o.
ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa
Cena netto: 3 780,00 zł


dla Części 3:

MAGNETO Sp. z o.o.
ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa
Cena netto: 4 215,00 zł


dla Części 4:

MAGNETO Sp. z o.o.
ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa
Cena netto: 4 038,40 zł


Uzasadnienie wyboru ofert: oferenci uzyskali maksymalną liczbę punktów w poszczególnych Częściach postępowania.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2022: Czterokanałowy odbiornik pomiarowy z wbudowaną siecią sztuczną LISN Informacja o wybranym Wykonawcy:

AP-FLYER sp. z o.o.
ul. Żegańska 2D, 04-713 Warszawa
Cena netto: 54 330,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta otrzymała największą ilość punktówZapytanie ofertowe nr 1/10/2022: Obwody elektroniczne systemu sterowania falownikami Informacja o wybranym Wykonawcy:

dotyczy Części 1 – 10

UEGZ Grzegorz Zięba
ul. Pionierów Żuław 42c, 83-020 Cedry Wielkie

Cena netto: 143 864,16 zł

w tym:
dla Części 1: 14 335,36 zł
dla Części 2: 6 026,04 zł
dla Części 3: 16 562,40 zł
dla Części 4: 12 831,52 zł
dla Części 5: 22 710,74 zł
dla Części 6: 26 001,84 zł
dla Części 7: 10 928,16 zł
dla Części 8: 13 239,26 zł
dla Części 9: 14 609,28 zł
dla Części 10: 6 619,56 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Jedyna oferta, jaka wpłynęła do Zamawiającego.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2022: Transformatory separacyjne niskiego napięcia: Zgodnie z pkt 3.3) Dodatkowych warunków Zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnił postępowanie.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2022: Transformatory:
Część 1. Transformatory separacyjne niskiego napięcia;
Część 2. Transformator średniego napięcia.
Rozstrzygnięcie ogłoszenia:

Dla części 1: "Transformatory separacyjne niskiego napięcia " - nie wybrano żadnej oferty.


Dla części 2: "Transformator średniego napięcia" została wybrana oferta firmy: TRAFECO sp. j., Miejscowość: Boronów
Cena 14 890,00 PLNZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/06/2022: Aparatura elektryczna do celów Projektu:
Część 1. Bezpieczniki,
Część 2. Trójfazowe styczniki próżniowe średniego napięcia,
Część 3. Kontaktronowe przekaźniki wysokonapięciowe,
Część 4. Rozdzielnice,
Część 5. Wtyki i gniazda.
Rozstrzygnięcie ogłoszenia:

Dla części 1: "Bezpieczniki" została wybrana oferta firmy: P.H. „ALFA-ELEKTRO” Sp. z o.o., Miejscowość: Katowice
Cena 9165,77 PLN

Dla części 2: "Trójfazowe styczniki próżniowe średniego napięcia " została wybrana oferta firmy: P.H. „ALFA-ELEKTRO” Sp. z o.o., Miejscowość: Katowice
Cena 52941,16 PLN

Dla części 4: "Rozdzielnice" została wybrana oferta firmy: P.H. „ALFA-ELEKTRO” Sp. z o.o., Miejscowość: Katowice
Cena 1435,80 PLN

Dla części 5: "Wtyki i gniazda" została wybrana oferta firmy: P.H. „ALFA-ELEKTRO” Sp. z o.o., Miejscowość: Katowice
Cena 1026,04 PLNZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/06/2022: Sprzęt elektroniczny:
Część 1. Sprzęt elektroniczny,
Część 2. Artykuły elektroniczne,
Część 3. Przekaźniki,
Część 4. Przetworniki,
Część 5. Oporniki elektryczne,
Część 6. Kondensatory stałe.
Rozstrzygnięcie Części I: Sprzęt elektroniczny: nie wybrano żadnej oferty.
Oferty do części: "Sprzęt elektroniczny"
1. SMARTBOT Sp. z o. o., Kręsk - odrzucona
Cena: 2912,00 PLN
2. Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa Elektro" Sp. z o.o., Katowice - odrzucona
Cena: 763,80 PLN

Rozstrzygnięcie Części II: Artykuły elektroniczne
została wybrana oferta DACPOL sp. z o.o., Piaseczno
Cena: 974,00 PLN
Pozostałe oferty:
SMARTBOT Sp. z o. o., Kręsk - odrzucona
Cena: 2257,00 PLN

Rozstrzygnięcie Części III: Przekaźniki
została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Handlowego "Alfa Elektro" Sp. z o.o., Katowice
Cena: 905,96 PLN
Pozostałe oferty:
SMARTBOT Sp. z o. o., Kręsk - odrzucona
Cena: 4220,00 PLN

Rozstrzygnięcie Części IV: Przetworniki: nie wybrano żadnej oferty.
Oferty do części: "Przetworniki"
DACPOL sp. z o.o., Piaseczno - odrzucona
Cena: 1152,00 PLN

Rozstrzygnięcie Części V: Oporniki elektryczne: nie wybrano żadnej oferty.
Oferty do części: "Oporniki elektryczne"
1. SMARTBOT Sp. z o. o., Kręsk - odrzucona
Cena: 4815,00 PLN
2. DACPOL sp. z o.o., Piaseczno
Cena: 2817,00 PLN

Rozstrzygnięcie Części VI: Kondensatory stałe
została wybrana oferta DACPOL sp. z o.o., Piaseczno
Cena: 24183,00 PLNZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/06/2022: Transformatory
Część 1. Transformator separacyjny niskiego napięcia;
Część 2. Transformator średniego napięcia.
Rozstrzygnięcie ogłoszenia Transformatory:

Dla części 1: "Transformator separacyjny niskiego napięcia " została wybrana oferta firmy: TRAFECO Spółka Jawna, Miejscowość: Boronów
Cena 206,00 PLN

Dla części 2: "Transformator średniego napięcia " została wybrana oferta firmy: TRAFECO Spółka Jawna, Miejscowość: Boronów
Cena 14890,00 PLN

Zmiana rozstrzygnięcia:

Nie wybrano żadnej oferty, gdyż jedyny oferent odstąpił od realizacji Umowy.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2022: Rozdzielnice do zabudowy szeregowej wraz z akcesoriami Informacja o wybranym Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowe „Alfa Elektro” sp. z o.o.
Oddział Gdańsk X310
ul. Trakt Św. Wojciecha 213E, 80-017 Gdańsk
Cena netto:41 283,20 zł
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta otrzymała największą ilość punktówZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2022: Dostawa 192 szt. tranzystorów dyskretnych SiC MOSFET o prądzie znamionowym 100A oraz 9 sztuk modułów dwutranzystorowych SiC MOSFET w konfiguracji półmostka o prądzie znamionowym 450A Informacja o wybranym Wykonawcy:

Tranzystory dyskretne SiC MOSFET o prądzie znamionowym 100 A
DACPOL sp. z o.o.
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
Cena netto:26 112,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta otrzymała największą ilość punktów

Moduły dwutranzystorowe SiC MOSFET w konfiguracji półmostka o prądzie znamionowym 450A
DACPOL sp. z o.o.
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
Cena netto:34 938,00 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta otrzymała największą ilość punktówZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2022: Dostawa 4 szt. procesorów wraz z zestawami ewaluacyjnymi 4 szt. umożliwiającymi szybkie prototypowanie Rozstrzygnięcie:
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2022: Aparatura do celów Projektu:
Część 1. Przetworniki prądu wykorzystujące efekt Halla - 200 szt.,
Część 2. Programowalne regulowane zasilacze laboratoryjne - 4 szt.,
Część 3. Autotransformatory trójfazowe - 2 szt.,
Część 4. Transformator średniego napięcia - 1 szt.,
Część 5. Procesory sygnałowe 5 szt.
wraz z zestawem ewaluacyjnym umożliwiającym szybkie prototypowanie 1 szt.
oraz licencją na 5 stanowisk oprogramowania do zestawu ewaluacyjnego - 1 kpl.,
Część 6. Sztuczna sieć z układem pomiaru zaburzeń - 1 szt.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2022: Aparatura do celów Projektu:
Część 1. Przetworniki prądu wykorzystujące efekt Halla - 200 szt.,
Część 2. Programowalne regulowane zasilacze laboratoryjne - 4 szt.,
Część 3. Autotransformatory trójfazowe - 2 szt.,
Część 4. Transformator średniego napięcia - 1 szt.,
Część 5. Procesory sygnałowe 5 szt.
wraz z zestawem ewaluacyjnym umożliwiającym szybkie prototypowanie 1 szt.
oraz licencją na 5 stanowisk oprogramowania do zestawu ewaluacyjnego - 1 kpl.,
Część 6. Sztuczna sieć z układem pomiaru zaburzeń - 1 szt.

AulowaneZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/02/2022: Dostawa oprogramowania CFD do projektowania i badań symulacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac B+R


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2022: Dostawa licencji komercyjnej oprogramowania specjalistycznego do symulacji obwodów elektronicznych
INQUIRY No. 1/02/2022: Delivery of a commercial license of specialist software for simulating electronic circuits


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/01/2022: Dostawa licencji komercyjnej oprogramowania specjalistycznego do symulacji obwodów elektronicznych


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/01/2022: Oprogramowanie do projektowania obwodów drukowanych np. typu Altium Designer niezbędne do prowadzenia prac B+R


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2022: Oprogramowanie CFD do projektowania i badań symulacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac B+R


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019: Forma do produkcji łopat wraz z prototypem łopaty do elektrowni wiatrowej, wykonanej w technologii infuzji próżniowej.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018: Sondy oscyloskopowe szerokopasmowe – 6 szt
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty i jej cena:
Tespol sp. z o.o.
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 22.06.2018 r.
Cena: 55.100,00 zł netto


Przewiń
do góry