Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/06/2022: Aparatura elektryczna do celów Projektu:
Część 1. Bezpieczniki,
Część 2. Trójfazowe styczniki próżniowe średniego napięcia,
Część 3. Kontaktronowe przekaźniki wysokonapięciowe,
Część 4. Rozdzielnice,
Część 5. Wtyki i gniazda.
Rozstrzygnięcie ogłoszenia:

Dla części 1: "Bezpieczniki" została wybrana oferta firmy: P.H. „ALFA-ELEKTRO” Sp. z o.o., Miejscowość: Katowice
Cena 9165,77 PLN

Dla części 2: "Trójfazowe styczniki próżniowe średniego napięcia " została wybrana oferta firmy: P.H. „ALFA-ELEKTRO” Sp. z o.o., Miejscowość: Katowice
Cena 52941,16 PLN

Dla części 4: "Rozdzielnice" została wybrana oferta firmy: P.H. „ALFA-ELEKTRO” Sp. z o.o., Miejscowość: Katowice
Cena 1435,80 PLN

Dla części 5: "Wtyki i gniazda" została wybrana oferta firmy: P.H. „ALFA-ELEKTRO” Sp. z o.o., Miejscowość: Katowice
Cena 1026,04 PLNZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/06/2022: Sprzęt elektroniczny:
Część 1. Sprzęt elektroniczny,
Część 2. Artykuły elektroniczne,
Część 3. Przekaźniki,
Część 4. Przetworniki,
Część 5. Oporniki elektryczne,
Część 6. Kondensatory stałe.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/06/2022: Transformatory
Część 1. Transformator separacyjny niskiego napięcia;
Część 2. Transformator średniego napięcia.
Rozstrzygnięcie ogłoszenia Transformatory:

Dla części 1: "Transformator separacyjny niskiego napięcia " została wybrana oferta firmy: TRAFECO Spółka Jawna, Miejscowość: Boronów
Cena 206,00 PLN

Dla części 2: "Transformator średniego napięcia " została wybrana oferta firmy: TRAFECO Spółka Jawna, Miejscowość: Boronów
Cena 14890,00 PLNZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2022: Rozdzielnice do zabudowy szeregowej wraz z akcesoriami Informacja o wybranym Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowe „Alfa Elektro” sp. z o.o.
Oddział Gdańsk X310
ul. Trakt Św. Wojciecha 213E, 80-017 Gdańsk
Cena netto:41 283,20 zł
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta otrzymała największą ilość punktówZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2022: Dostawa 192 szt. tranzystorów dyskretnych SiC MOSFET o prądzie znamionowym 100A oraz 9 sztuk modułów dwutranzystorowych SiC MOSFET w konfiguracji półmostka o prądzie znamionowym 450A Informacja o wybranym Wykonawcy:

Tranzystory dyskretne SiC MOSFET o prądzie znamionowym 100 A
DACPOL sp. z o.o.
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
Cena netto:26 112,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta otrzymała największą ilość punktów

Moduły dwutranzystorowe SiC MOSFET w konfiguracji półmostka o prądzie znamionowym 450A
DACPOL sp. z o.o.
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
Cena netto:34 938,00 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta otrzymała największą ilość punktówZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2022: Dostawa 4 szt. procesorów wraz z zestawami ewaluacyjnymi 4 szt. umożliwiającymi szybkie prototypowanie Rozstrzygnięcie:
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2022: Aparatura do celów Projektu:
Część 1. Przetworniki prądu wykorzystujące efekt Halla - 200 szt.,
Część 2. Programowalne regulowane zasilacze laboratoryjne - 4 szt.,
Część 3. Autotransformatory trójfazowe - 2 szt.,
Część 4. Transformator średniego napięcia - 1 szt.,
Część 5. Procesory sygnałowe 5 szt.
wraz z zestawem ewaluacyjnym umożliwiającym szybkie prototypowanie 1 szt.
oraz licencją na 5 stanowisk oprogramowania do zestawu ewaluacyjnego - 1 kpl.,
Część 6. Sztuczna sieć z układem pomiaru zaburzeń - 1 szt.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2022: Aparatura do celów Projektu:
Część 1. Przetworniki prądu wykorzystujące efekt Halla - 200 szt.,
Część 2. Programowalne regulowane zasilacze laboratoryjne - 4 szt.,
Część 3. Autotransformatory trójfazowe - 2 szt.,
Część 4. Transformator średniego napięcia - 1 szt.,
Część 5. Procesory sygnałowe 5 szt.
wraz z zestawem ewaluacyjnym umożliwiającym szybkie prototypowanie 1 szt.
oraz licencją na 5 stanowisk oprogramowania do zestawu ewaluacyjnego - 1 kpl.,
Część 6. Sztuczna sieć z układem pomiaru zaburzeń - 1 szt.

AulowaneZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/02/2022: Dostawa oprogramowania CFD do projektowania i badań symulacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac B+R


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2022: Dostawa licencji komercyjnej oprogramowania specjalistycznego do symulacji obwodów elektronicznych
INQUIRY No. 1/02/2022: Delivery of a commercial license of specialist software for simulating electronic circuits


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/01/2022: Dostawa licencji komercyjnej oprogramowania specjalistycznego do symulacji obwodów elektronicznych


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/01/2022: Oprogramowanie do projektowania obwodów drukowanych np. typu Altium Designer niezbędne do prowadzenia prac B+R


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2022: Oprogramowanie CFD do projektowania i badań symulacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac B+R


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019: Forma do produkcji łopat wraz z prototypem łopaty do elektrowni wiatrowej, wykonanej w technologii infuzji próżniowej.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018: Sondy oscyloskopowe szerokopasmowe – 6 szt
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty i jej cena:
Tespol sp. z o.o.
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 22.06.2018 r.
Cena: 55.100,00 zł netto


Przewiń
do góry