dla kogo

MMB SmartGridEnabler jest zaawansowanym technologicznie, cyfrowo sterowanym urządzeniem elektroenergetycznym nowej generacji przeznaczonym do stabilizacji oraz wzmocnienia istniejących linii energetycznych niskiego napięcia (nN) oraz do zwiększania mocy przyłączeniowej i dopuszczalnej długości nowobudowanych linii energetycznych.
Urządzenia MMB SmartGridEnabler są dedykowane dla:

 • spółdzielni prosumenckich,
 • agregatorów,
 • operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD),
a także dla operatorów i podmiotów zajmujących się instalowaniem i eksploatacją stacji ładowania EV, w tym stacji szybkiego ładowania.

MMB SmartGridEnabler jest przeznaczony do zainstalowania w linii energetycznej nN, w której występuje przynajmniej jeden z poniższych problemów:

 • praca przyłączonych instalacji fotowoltaicznych powoduje przekroczenie dopuszczalnych zmian napięcia w linii, np. +/- 10% wartości znamionowej lub innych ograniczeń nałożonych przez operatora,
 • asymetria prądów trójfazowych w linii energetycznej nN powoduje przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu w przewodzie neutralnym bądź w przewodach fazowych,
 • niedotrzymanie parametrów jakościowych napięcia w linii energetycznej powoduje problemy z jakością zasilania u odbiorców przyłączonych do linii,
 • występuje nadprodukcja energii z przyłączonych instalacji fotowoltaicznych co powoduje koniczność ich okresowego odłączania,
 • praca stacji ładowania EV, w tym zwłaszcza stacji szybkiego ładowania, powoduje zapady napięcia.
1 / 6
Montaż na słupie linii nN
2 / 6
Konfiguracja dla odcinka linii
3 / 9
Neutralny dla nastaw zabezpieczeń operatora
4 / 9
Wyposażony w interfejsy komunikacyjne, w tym LTE i PLC
5 / 9
Wbudowany systemem sterowania z procesorem ARM
6 / 9
Niezawodne komponenty stosowane dotychczas w przemyśle EV
7 / 9
Montaż tranzystorów SiC MOSFET w module symetryzatora
8 / 9
Programowanie modułu symetryzatora sieci
9 / 9
System MMB SmartGridEnabler

zasada działania

MMB SmartGridEnabler został w pełni zaprojektowany przez inżynierów firmy MMB Drives i skonstruowany w technologii półprzewodnikowej węglika krzemu (SiC). W falownikach symetryzatora i regulatora napięcia zastosowane zostały wysokosprawne tranzystory mocy SiC MOSFET, zapewniające najwyższą precyzję generowania napięcia. MMB SmartGridEnabler umożliwia wyeliminowanie szeregu problemów występujących w liniach energetycznych nN dzięki swoim wbudowanym funkcjom:

 • płynnej regulacji napięcia w linii - w szerokim zakresie i przy krótkich czasach reakcji na zakłócenie,
 • symetryzacji napięć i prądów trójfazowych w linii energetycznej,
 • obsługi magazynów energii.

Urządzenia MMB SmartGridEnabler zainstalowane w liniach elektroenergetycznych nN przekształcają istniejące sieci elektroenergetyczne w sieci Smart Grid. MMB SmartGridEnabler zapewnia zwiększenie mocy przyłączeniowej prosumentów oraz dostosowuje linię energetyczną do przyłączania odbiorników niespokojnych dużej mocy, takich jak stacje szybkiego ładowania EV. Tym samym produkowany przez firmę MMB Drives MMB SmartGridEnabler przewyższa swoją funkcjonalnością elektroenergetyczne regulatory napięcia oferowane na rynku przez wiodące firmy branży energetycznej. MMB SmartGridEnabler posiada funkcję filtracji niepożądanych wyższych harmonicznych pochodzących od przyłączonych do linii nieliniowych odbiorników, takich jak spawarki, prostowniki diodowe czy oświetlenie LED - w pełnym zakresie normy PN-EN 50160.
Rozwiązanie MMB SmartGridEnabler w zastosowaniu do sieci energetycznych nN, w szczególności w zastosowaniu do linii energetycznych nN o dużej liczbie zainstalowanych instalacji PV jest chronione zgłoszeniem patentowym P.441546. W zastosowania do linii elektroenergetycznych z zainstalowanymi stacjami ładowania EV rozwiązanie MMB SmartGridEnabler jest chronione zgłoszeniem patentowym P.439741. Znak towarowy MMB SmartGridEnabler jest chroniony zgłoszeniem Z.537150.

korzyści

Podstawową korzyścią dla OSD oraz agregatorów, płynącą z zastosowania stabilizatorów zasilania odbiorców MMB SmartGridEnabler jest istotne zwiększenie mocy przyłączeniowej prosumentów oraz eliminacja problemów wynikających z niewystarczającej pojemności sieci - przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych napęcia.

Transformatory dodawcze regulatora napięcia, stanowiącego integralną część stabilizatora MMB SmartGridEnabler, zostały zaprojektowane w dziale badawczym MMB Drives, aby nie wprowadzać do linii energetycznej nN żadnej dodatkowej impedancji - tym samym nie powodować zmian w nastawach automatyki zabezpieczeniowej zainstalowanej w linii.

Zastosowanie w konstrukcji stabilizatora napięcia szybkich tranzystorów mocy SiC MOSFET najnowszej generacji zapewnia wysoką sprawność działania, powyżej 99% oraz bezgłośną pracę. Częstotliwość przełączania tranzystorów mocy SiC została dobrana poza zasięgiem słyszalnym ucha ludzkiego.

Stabilizator napięcia MMB SmartGridEnabler posiada wbudowane filtry EMI/EMC zapewniające kompatybilność elektromagnetyczną zgodnie Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE (IEC61000-3-3, IEC61000-3-2, PN-EN 61000-6-1:2008).

literatura techniczna

 • Krzemiński Z. "Regulacja napięcia w sieci nN z rozproszonymi źródłami energii", Przegląd Elektrotechniczny, R. 96 NR 5/2020 PDF
 • Krzemiński Z. "Regulacja napięcia i symetryzacja prądów w sieciach nn z generacją rozproszoną",VIII Konferencja PTPiREE, 2020 r. PDF
 • Łukaszewski Ł., Skoczko P. "Pilotażowa instalacja innowacyjnego regulatora napięcia w sieci nn-0,4 kV z generacją rozproszoną.",VIII Konferencja PTPiREE, 2020 r. PDF
 • Skoczko P. "PRACA AKTYWNEGO REGULATORA NISKIEGO NAPIĘCIA W SIECI NN-0,4 KV O DUŻYM NASYCENIU GENERACJĄ PROSUMENCKĄ", IX Konferencja Przyłączanie i Współpraca OZE z Systemem Elektroenergetycznym 2022 r. PDF


Więcej informacji o zasadzie działania stabilizatora zasilania odbiorców MMB SmartGridEnabler , w tym o korzyściach dla Prosumentów oraz Operatorów Sytemów Dystrybucyjnych do obejrzenia w podcaście na kanale "MMB Drives" na YouTube:

o firmie MMB Drives

Spółka MMB Drives jest w pełni zorganizowanym przedsiębiorstwem produkcyjnym działającym w branży zaawansowanych technologii (Hi-Tech). Celem powołanego w 2004 roku przedsiębiorstwa jest komercjalizacja wyników projektów badawczych realizowanych we własnym dziale B+R, których tematyka związana jest głównie z elektrotechniką i energoelektroniką w zastosowaniach do procesów przemysłowych, energetyki odnawialnej i elektromobilności.

MMB Drives działa na rynku krajowym i zagranicznym, przy czym działalność eksportowa ma kluczowe znaczenie dla osiąganych wyników finansowych. Od początku działalności Firma rozwija innowacyjne produkty w oparciu o własne rozwiązania systemów wbudowanych (Embedded systems) z procesorami sygnałowymi (DSP) i procesorami ARM.

W ostatnich latach MMB Drives intensywnie rozwija technologię półprzewodnikową mocy na bazie węglika krzemu oferując falowniki i przetwornice z tranzystorami SiC MOSFET zarówno dla aplikacji niskonapięciowych - w zakresie częstotliwości pracy tranzystorów do 100kHz oraz dla aplikacji średniego napięcia: 2400V, 3300V oraz 6000V - w zakresie mocy do 2 MW.

W 2021 roku Zespół MMB Team pod kierunkiem prof. Zbigniewa Krzemińskiego zdobył I miejsce i główną nagrodę w wysokości 1 mln PLN w Konkursie pierwszego polskiego "Wielkiego Wyzwania: Energia" zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W przekształtniku elektrowni wiatrowej zgłoszonym do konkursu Wielkie Wyzwanie Energia Zespół MMB Team zastosował wysokosprawny falownik z tranzystorami mocy z węglika krzemu SiC MOSFET oraz wbudowany systemem sterowania (embedded system) z procesorem ARM wzięty bezpośrednio z produktu MMB SmartGridEnabler . Więcej informacji o sukcesie zespołu MMB Team na stronie NCBR.

Pierwsze polskie
Pierwsze polskie
Pierwsze polskie

MMB Drives współpracuje z uznanymi i dużymi przedsiębiorstwami, w tym spółkami branży energetycznej i wydobywczej - w większości przypadków jako OEM (Original Equipment Manufacturer), czyli producent wyrobów, które odbiorcy sprzedają pod własną marką.

W latach 2017 - 2020 firma MMB Drives opracowała w ramach Programu sektorowego "Innotabor", współfinansowanego przez NCBR, pierwszy polski, a jednocześnie pierwszy na świecie, układ napędowy do silników trakcyjnych i układ zasilania pokładowego dużej mocy przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), zasilanych z trakcji 3kV DC oraz z trakcji AC, wykonany całości w technologii półprzewodnikowej węglika krzemu (SiC). Dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania konstrukcji urządzeń pokładowych o wielopoziomowym przekształcaniu energii elektrycznej uzyskano kilkukrotne zmniejszenie gabarytu i masy filtrów trakcyjnych pojazdu oraz ponad dwukrotne zmniejszenie masy falowników napędowych i przetwornicy zasilania pokładowego pociągu w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnymi. Wprowadzenie do falowników trakcyjnych innowacyjnej technologii przełączania tranzystorów SiC MOSFET z częstotliwością 20 kHz pozwoliło zapewnić, że praca przekształtników elektronicznych mocy jest niesłyszalna dla ucha ludzkiego. Opracowany system falowników napędowych i przetwornicy pokładowej pociągu przeszedł pomyślnie w zakładach produkcji pojazdów trakcyjnych Pojazdy Szynowe PESA S.A. w Bydgoszczy wszystkie testy na zgodność z normami kolejowymi, w tym testy dynamiczne podczas jazd na szlaku kolejowym. Opracowane falowniki i przetwornice są przygotowane do podjęcia procesu wdrożenia do produkcji ukierunkowanego pod konkretny model pociągu. Więcej informacji o zrealizowanym projekcie w publikacji: M. Adamowicz, J.Szewczyk "SiC-Based Power Electronic Traction Transformer (PETT) for 3 kV DC Rail Traction" w magazynie "Energies". Projekt został zrealizowany w konsorcjum z firmą H. Cegielski-Energocentrum z Poznania.

INNOTABOR
INNOTABOR
INNOTABOR

Firma MMB Drives w ramach realizowanej produkcji oferuje zaawansowane technologicznie rozwiązania dla energetyki odnawialnej (fotowoltaika, elektrownie wiatrowe) i przemysłu wydobywczego (górnictwo, naftownictwo) oraz elektromobilności. Działalność Firmy w każdym z obszarów skupia się głównie na projektowaniu i produkcji systemów sterowania i podzespołów elektronicznych mocy. W ostatnich latach głównymi odbiorcami produktów Spółki są przedsiębiorstwa z Bliskiego Wschodu (m.in. Arabia Saudyjska) związane z wydobyciem ropy naftowej.

oil&gas
oil&gas
oil&gas

Więcej o produkowanych przez firmę MMB Drives inteligentnych systemach monitorowania odwiertów 'ESP Downhole Monitor Gauge' oraz napędach elektrycznych dużej mocy 'NEMA 4X Medium Voltage VSD' do pomp wydobycia ropy naftowej na kanale YouTube Electrical Submersible Pump Systems - Alkhorayef Petroleum 3D Product Animation TUTAJ:

kontakt

info@mmb-drives.com.pl

MMB Drives Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 26, 80-298 Gdansk
NIP: PL 9570882266
REGON 193035520
KRS 0000205748
Wysokość kapitału zakładowego 218.000 PLN