Projekt RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01.01.01.

MMB Drives sp. z o.o. realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace B+R nad małymi elektrowniami wiatrowymi z wysokosprawnymi przekształtnikami energii elektrycznej wraz z wdrożeniem w firmie MMB Drives sp. z o.o. zlokalizowanej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku”.

Celem Projektu jest skonstruowanie i wdrożenie do produkcji firmy MMB Drives sp. z o.o. małych elektrowni wiatrowych (3, 10, 40 kW) zintegrowanych z ogniwami fotowoltaicznymi i zasobnikami energii charakteryzujących się wysoką sprawnością przekształtnika (pow. 97%).

Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące małych elektrowni wiatrowych o osi poziomej z przekształtnikami energii elektrycznej z wykorzystaniem tranzystorów z węglika krzemu.

Rezultatem Projektu będzie wprowadzenie do produkcji elektrowni wiatrowych o niskim stosunku nakładów inwestycyjnych do rocznej produkcji energii oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie magazynowania i przetwarzania energii.

Wartość projektu: 2 495 171,53 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 661 801,31 PLNZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2020: Na dostawę formy do produkcji łopat wraz z prototypem łopaty do elektrowni wiatrowej, wykonanej w technologii infuzji próżniowej
G Composites Michał Staszewski
ul. Akacjowa 3, 89-606 Charzykowy
Oferta z dnia: 21.01.2020 r.
Cena brutto: 89 771,55 zł

Pełna lista podmiotów:
  • G Composites Michał StaszewskiZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2019: Na dostawę przyrządów do badania właściwości fizycznych: analizatora jakości zasilania, wstrząsarki mechanicznej, analizatora instalacji solarnych i pyranometru wzorcowego do pomiaru promieniowania słonecznego globalnegoZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/2019: Na dostawę licencji oprogramowania CFD do symulacji przepływowych i termicznychZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019: Forma do produkcji łopat wraz z prototypem łopaty do elektrowni wiatrowej, wykonanej w technologii infuzji próżniowej.


G Composites Michał Staszewski
ul. Akacjowa 3, 89-606 Charzykowy
Data wpłynięcia oferty: 08.04.2019 r.
Cena: 63 000,00 zł netto

Pełna lista podmiotów:
  • W przetargu wziął udział tylko 1 oferent: G Composites Michał Staszewski


    Projekt RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 02.02.01

MMB Drives sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poszerzenie rynków zbytu i dywersyfikacja aktualnej oferty sprzedażowej w wyniku wdrożenia małej elektrowni wiatrowej o mocy 40 kW w przedsiębiorstwie MMB Drives sp. z o.o. zlokalizowanym w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku”.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności MMB Drives sp. z o.o. i wejście na nowe rynki zbytu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), poprzez poszerzenie oferty produktowej o mikroelektrownię wiatrową o mocy do 40 kW. Niezbędnym dla osiągnięcia celu jest budowa hali produkcyjno-magazynowej i wyposażenie jej w suwnicę.


Planowane efekty umożliwią MMB Drives pozyskanie nowych klientów zainteresowanych przejściem z tradycyjnych źródeł energii na odnawialne, tak w kraju, jak i za granicą.

Wartość projektu: 1 895 430,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 755 090,00 PLNZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018: Zakup suwnicy wraz z montażem


BMK Technika Dźwignicowa sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 7A, 80-425 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 29.10.2018 r.
Cena: 73.500,00 zł netto


Pełna lista podmiotów:
  • BMT Project sp. z o.o.,
  • BMK Technika Dźwignicowa sp. z o.o.,
  • FORTECH S.C.,
  • Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A.,
  • Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX sp. z o.o.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018: Zakup suwnicy wraz z montażem

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteriaUprzejmie informujemy, iż ogłoszenie zostało rozstrzygnięte.
Wybrany Wykonawca:
    USŁUGI BUDOWLANE
    Jan Zienowicz
    Piekło Dolne, ul. Krótka 5
    83-047 Przywidz -


Zapytanie ofertowe:


Przewiń
do góry