Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

MMB DRIVES Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Opracowanie innowacyjnego aktywnego filtra harmonicznych z tranzystorami z węglika krzemu (SiC) z bezstratnymi obwodami łagodzenia du/dt przeznaczonego do sieci przemysłowych średniego napięcia".

Celem Projektu jest realizacja prac B+R nad innowacyjnym rozwiązaniem aktywnego filtra harmonicznych (AFH) z tranzystorami z węglika krzemu (SiC) o istotnie zwiększonym zakresie filtracji. Supra-harmoniczne, tzn. z zakresu 2kHz-150kHz, pochodzące od przełączeń tranzystorów IGBT w przekształtnikach SN, powodują szereg negatywnych skutków i są nierozwiązanym problemem jakości energii w sieciach przemysłowych SN. Użycie szybkich tranzystorów SIC zapewni istotne zwiększenie zakresu filtracji.
Rezultatem Projektu będzie opracowane urządzenie innowacyjnego aktywnego filtra harmonicznych (AFH) o zwiększonym zakresie filtracji o zakres supra-harmonicznych (2kHz-150kHz). Konstrukcja wielopoziomowego przekształtnika kaskadowego, złożonego z mostków SiC MOSFET (f=50kHz), o wypadkowej częstotliwości wyjściowej przełączeń > 400kHz, pozwoli na filtrację supra-harmonicznych rzędu 1000-go. W porównaniu z aktualnie oferowanymi na rynku AFH SN, realizującymi filtrację do harmonicznej 17-stej i częściowo do 40-tej, będzie to kilkudziesięciokrotne zwiększenie zakresu filtracji w sieciach przemysłowych SN, bez precedensu na rynku AFH SN w skali światowej.

Wartość projektu: 3 683 568,75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 781 869,50 PLN
Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0802/21-00ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2022: Oprogramowanie CFD do projektowania i badań symulacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac B+R Rozstrzygnięcie postępowania:
Nie wybrano żadnej oferty
Postępowanie zostało unieważnione.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/01/2022: Oprogramowanie do projektowania obwodów drukowanych np. typu Altium Designer niezbędne do prowadzenia prac B+R Informacja o wybranym Wykonawcy:
Computer Controls sp. z o.o.
ul. Budowlanych 1, 43-300 Bielsko-Biała
Cena brutto: 45.924,51 zł


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/01/2022: Dostawa licencji komercyjnej oprogramowania specjalistycznego do symulacji obwodów elektronicznych Rozstrzygnięcie postępowania:
Nie wybrano żadnej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2022: Dostawa licencji komercyjnej oprogramowania specjalistycznego do symulacji obwodów elektronicznych Informacja o wybranym Wykonawcy:
POWERSYS Sarl, Les Jardins de l’Entreprise 13610 Le Puy-Sainte-Réparade, FRANCE
Cena netto: 44.402,39 zł
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta otrzymała największą ilość punktów

INQUIRY No. 1/02/2022: Delivery of a commercial license of specialist software for simulating electronic circuits Information on the selected contractor:
POWERSYS Sarl, Les Jardins de l’Entreprise 13610 Le Puy-Sainte-Réparade, FRANCE
Net price: 44.402,39 zł


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/02/2022: Dostawa oprogramowania CFD do projektowania i badań symulacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac B+R Informacja o wybranym Wykonawcy:
GM System Integracja Systemów Inżynierskich sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław
Cena netto: 40 000,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta otrzymała największą ilość punktów


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2022: Aparatura do celów Projektu:
Część 1. Przetworniki prądu wykorzystujące efekt Halla - 200 szt.,
Część 2. Programowalne regulowane zasilacze laboratoryjne - 4 szt.,
Część 3. Autotransformatory trójfazowe - 2 szt.,
Część 4. Transformator średniego napięcia - 1 szt.,
Część 5. Procesory sygnałowe 5 szt.
wraz z zestawem ewaluacyjnym umożliwiającym szybkie prototypowanie 1 szt.
oraz licencją na 5 stanowisk oprogramowania do zestawu ewaluacyjnego - 1 kpl.,
Część 6. Sztuczna sieć z układem pomiaru zaburzeń - 1 szt.

AulowaneZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2022: Aparatura do celów Projektu:
Część 1. Przetworniki prądu wykorzystujące efekt Halla - 200 szt.,
Część 2. Programowalne regulowane zasilacze laboratoryjne - 4 szt.,
Część 3. Autotransformatory trójfazowe - 2 szt.,
Część 4. Transformator średniego napięcia - 1 szt.,
Część 5. Procesory sygnałowe 5 szt.
wraz z zestawem ewaluacyjnym umożliwiającym szybkie prototypowanie 1 szt.
oraz licencją na 5 stanowisk oprogramowania do zestawu ewaluacyjnego - 1 kpl.,
Część 6. Sztuczna sieć z układem pomiaru zaburzeń - 1 szt.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2022: Dostawa 4 szt. procesorów wraz z zestawami ewaluacyjnymi 4 szt. umożliwiającymi szybkie prototypowanie Rozstrzygnięcie:
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.Przewiń
do góry