Projekt RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 02.02.01

MMB Drives sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poszerzenie rynków zbytu i dywersyfikacja aktualnej oferty sprzedażowej w wyniku wdrożenia małej elektrowni wiatrowej o mocy 40 kW w przedsiębiorstwie MMB Drives sp. z o.o. zlokalizowanym w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku”.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności MMB Drives sp. z o.o. i wejście na nowe rynki zbytu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), poprzez poszerzenie oferty produktowej o mikroelektrownię wiatrową o mocy do 40 kW. Niezbędnym dla osiągnięcia celu jest budowa hali produkcyjno-magazynowej i wyposażenie jej w suwnicę.


Planowane efekty umożliwią MMB Drives pozyskanie nowych klientów zainteresowanych przejściem z tradycyjnych źródeł energii na odnawialne, tak w kraju, jak i za granicą.

Wartość projektu: 1 895 430,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 755 090,00 PLNZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018: Zakup suwnicy wraz z montażem


BMK Technika Dźwignicowa sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 7A, 80-425 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 29.10.2018 r.
Cena: 73.500,00 zł netto


Pełna lista podmiotów:
  • BMT Project sp. z o.o.,
  • BMK Technika Dźwignicowa sp. z o.o.,
  • FORTECH S.C.,
  • Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A.,
  • Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX sp. z o.o.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018: Zakup suwnicy wraz z montażem

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteriaUprzejmie informujemy, iż ogłoszenie zostało rozstrzygnięte.
Wybrany Wykonawca:
    USŁUGI BUDOWLANE
    Jan Zienowicz
    Piekło Dolne, ul. Krótka 5
    83-047 Przywidz -


Zapytanie ofertowe:


Przewiń
do góry