Projekt RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01.01.01.

MMB Drives sp. z o.o. realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace B+R nad małymi elektrowniami wiatrowymi z wysokosprawnymi przekształtnikami energii elektrycznej wraz z wdrożeniem w firmie MMB Drives sp. z o.o. zlokalizowanej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku”.

Celem Projektu jest skonstruowanie i wdrożenie do produkcji firmy MMB Drives sp. z o.o. małych elektrowni wiatrowych (3, 10, 40 kW) zintegrowanych z ogniwami fotowoltaicznymi i zasobnikami energii charakteryzujących się wysoką sprawnością przekształtnika (pow. 97%).

Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące małych elektrowni wiatrowych o osi poziomej z przekształtnikami energii elektrycznej z wykorzystaniem tranzystorów z węglika krzemu.

Rezultatem Projektu będzie wprowadzenie do produkcji elektrowni wiatrowych o niskim stosunku nakładów inwestycyjnych do rocznej produkcji energii oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie magazynowania i przetwarzania energii.

Wartość projektu: 2 495 171,53 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 661 801,31 PLNZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2020: Na dostawę formy do produkcji łopat wraz z prototypem łopaty do elektrowni wiatrowej, wykonanej w technologii infuzji próżniowej
G Composites Michał Staszewski
ul. Akacjowa 3, 89-606 Charzykowy
Oferta z dnia: 21.01.2020 r.
Cena brutto: 89 771,55 zł

Pełna lista podmiotów:
  • G Composites Michał StaszewskiZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2019: Na dostawę przyrządów do badania właściwości fizycznych: analizatora jakości zasilania, wstrząsarki mechanicznej, analizatora instalacji solarnych i pyranometru wzorcowego do pomiaru promieniowania słonecznego globalnegoZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/2019: Na dostawę licencji oprogramowania CFD do symulacji przepływowych i termicznychZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019: Forma do produkcji łopat wraz z prototypem łopaty do elektrowni wiatrowej, wykonanej w technologii infuzji próżniowej.


G Composites Michał Staszewski
ul. Akacjowa 3, 89-606 Charzykowy
Data wpłynięcia oferty: 08.04.2019 r.
Cena: 63 000,00 zł netto

Pełna lista podmiotów:
  • W przetargu wziął udział tylko 1 oferent: G Composites Michał StaszewskiPrzewiń
do góry