O firmie

MMB Drives Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem sektora MSP założonym w roku 2004 jako „spin-off” przez pracowników i doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w celu komercjalizacji wyników projektów badawczych i celowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowanych w zespole kierowanym przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Krzemińskiego.

    Zarząd

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński
prezes zarządu MMB Drives Sp. z o.o.

Funkcję prezesa pełni od chwili założenia firmy w 2004 roku. Profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, kierownik Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. W 1987 roku na światowym kongresie automatyki IFAC w Monachium opublikował autorską metodę sterowania napędami elektrycznymi nazwaną sterowaniem multiskalarnym.
W 1999 r. opatentował układ obserwatora prędkości pozwalający na sterowanie silnikami bez konieczności instalowania czujników prędkości obrotowej a następnie w książce "Cyfrowe sterowanie maszynami asynchronicznymi" opublikował autorską teorię sterowania bezczujnikowego. W latach 1998 - 2000 pełnił rolę konsultanta w AVK-SEG Kempen produkującej układy elektrowni wiatrowych z maszynami asynchronicznymi dwustronnie zasilanymi. Metody sterowania multiskalarnego i sterowania bezczujnikowego rozwijane w zespole prof. Krzemińskiego znalazły zastosowanie w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi oraz silnikami z magnesami trwałymi. Od 2004 roku doprowadził do wdrożenia i wprowadzenia na rynek układów napędowych i przekształtników do elektrownii wiatrowych ze sterowaniem multiskalarnym i obserwatorami prędkości. Promotor 14 doktoratów. Trzech z wypromowanych doktorów uzyskało stopień doktora habilitowanego.

    Zespół

Firma MMB Drives jest w pełni zorganizowanym (pełna księgowość, magazyn i kadry) małym przedsiębiorstwem projektowym i produkcyjnym, posiadającym 11-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie zaawansowanych technologii (Hi-Technology). Firma MMB Drives posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników z doświadczeniem naukowym i badawczym oraz doświadczenie w prowadzeniu prac wdrożeniowych w Polsce i zagranicą (Europa i Afryka), w tym pracowników mających stopnie naukowe bądź otwarte przewody doktorskie. Pracownicy MMB Drives biorą czynny udział w badaniach naukowych i posiadają znaczny dorobek publikacyjny: publikacje książkowe krajowe i zagraniczne, w czasopismach zagranicznych (seria IEEE Transactions) i krajowych (m.in. Przegląd Elektrotechniczny) oraz w materiałach konferencyjnych. Dla realizacji poszczególnych prac i zadań spółka MMB Drives zatrudnia również w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia pracowników naukowo-badawczych, w tym pracowników ze stopniami naukowymi, i techniczno-inżynieryjnych. W firmie MMB Drives znajdują się następujące działy:
 • Dział konstrukcji przekształtników i maszyn, w którym wykonywane są prace mechaniczne, projektowanie i konstrukcja płytowych połączeń bezindukcyjnych typu BUS-BAR, projektowanie, montaż, uruchamianie i testowanie przekształtników, oprogramowanie typu CAD, Altium Designer.
 • Dział inżynierii oprogramowania, w którym programowane są cyfrowe procesory sygnałowe, procesory ARM, układy FPGA z wykorzystaniem oprogramowania Visual DSP, Borland Builder a także tworzenie aplikacji w języku C, C++.
 • Dział badawczo - rozwojowy, zajmujący się opracowywaniem koncepcji nowych układów, opracowywaniem nowych metod sterowania oraz ich weryfikacją z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego i testowaniem na modelach laboratoryjnych.
 • Magazyn prowadzony z wykorzystaniem oprogramowania magazynowego.
Ponadto firma MMB Drives bierze czynny udział w życiu społeczności naukowej, m.in. prezentuje produkty (w tym oferta dla laboratoriów szkół wyższych technicznych), m.in. na konferencjach IEEE Compatibility and Power Electronics CPE2007, Krajowa Konferencja Naukowo Techniczna SENE 2009 w Łodzi.
Fot. 1. Pracownicy działu badawczo-rozwojowego oraz działu oprogramowania w trakcie uruchamiania przekształtnika 3,3kV 600kW o budowie modułowej z izolacją realizowaną na wysokiej częstotliwości do zasilania napędów SN o regulowanej prędkości ze zwrotem energii do sieci.

    Badania

Współpraca z Politechniką Gdańską umożliwia stosowanie w rozwiązaniach oferowanych przez MMB Drives zaawansowanych technologii opartych na najnowszych generacjach procesorów sygnałowych i układach logiki programowalnej, m.in. procesorem ADSP 21363 i układem FPGA Cyclone II. Zaawansowana elektronika umożliwia stosowanie w układach napędowych algorytmów opracowanych z wykorzystaniem sterowania nieliniowego i estymacji zmiennych za pomocą oryginalnych, opatentowanych obserwatorów. Stosowane są metody sterowania za pomocą sieci neuronowych, logiki rozmytej, sterowania ślizgowego i optymalizacji z wykorzystaniem algorytmów genetycznych. Układy regulacji wyposażane są w interfejs przyjazny dla użytkownika z możliwością sterowania przez internet.

Pośród ważniejszych osiągnięć i rezultatów prac badawczo - naukowych pracowników firmy MMB Drives należy wymienić patenty i zgłoszenia patentowe:
 • Patent: Sposób bezstykowego pomiaru natężenia prądu, nr ochrony 205113, zgłoszenie PL369640.
 • Zgłoszenie patentowe: sposób odtwarzania zmiennych stanu silnika asynchronicznego, zwłaszcza przeznaczony do układów bezczujnikowego sterowania zgłoszenie PL375767.
 • Zgłoszenie patentowe Sposób odtwarzania momentu oporowego silnika asynchronicznego zgłoszenie PL377667.
Oraz publikacje naukowe - we współpracy z pracownikami Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej:
 • Adamowicz M., Krzemiński Z.: Wielopoziomowe przekształtniki średniego napięcia (SN) o budowie modułowej ...czytaj online
 • Krzemiński Z: Cyfrowe sterowanie maszynami asynchronicznymi, Seria Postępy Napędu Elektrycznego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2000 ...czytaj online.
 • Krzemiński Z: Multiscalar Model Based Control Systems for AC Machines, in: The Industrial Electronics Handbook - Power Electronics and Motor Drives, CRC Press, 2011.
 • Lewicki A., Krzemiński Z., Abu-Rub H.: Space-Vector Pulsewidth Modulation for Three-Level NPC Converter With the Neutral Point Voltage Control, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 58 , No. 11, 2011, 5076-5086.
 • Guzinski J., Diguet M., Krzemiński Z., Lewicki A., Abu-Rub H.: Application of Speed and Load Torque Observers in High-Speed Train Drive for Diagnostic Purposes, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 56, No. 1, 2009, 248 - 256.
 • Jaderko A., Pietryka J.:Convergence of the identification algorithm applied to the mutual inductance of the induction motor, Archives of Electrical Engineering, vol. 61(3), pp. 337-345 (2012) ... czytaj online.
 • Adamowicz M. , Pietryka J., Giziewski S., Rutkowski M., Krzemiński Z.: Układy sterowania bramkowego tranzystorów z węglika krzemu SiC JFET w falownikach napięcia, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review ISSN 0033-2097), R. 88, Nr 4B, 2012, ss. 1-6.
 • Adamowicz M., Kamiński J., Szewczyk J., Krzemiński Z.: Sterowanie rozdziałem energii w układach przekształtnikowych pojazdów elektrycznych i źródeł odnawialnych, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review ISSN 0033-2097), R. 88, Nr 4B, 2012, ss. 7-12.
 • Krzemiński Z.: Identyfikacja parametrów maszyny indukcyjnej z zastosowaniem obserwatorów prędkości, R. 88, nr 4b/2012 , ss. 134-139.
 • Krzemiński Z.:Konstrukcje i regulacja energooszczędnych układów napędowych z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z falowników napięcia, AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA, NR 05/2011 ...czytaj online.
 • Guziński J.,Adamowicz M., Kamiński J.: Układy napędowe pojazdów elektrycznych, AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA, NR 03/2013 (13).
 • Adamowicz M., Giziewski S., Pietryka J., Krzemiński Z.: Performance comparison of SiC Schottky diodes and silicon ultra-fast recovery diodes,7th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE), 2011,144 - 149.
 • Guzinski J., Abu-Rub H., Diguet M., Krzemiński Z., Lewicki A.: Speed and Load Torque Observer Application in High-Speed Train Electric Drive, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 57, No. 2, 2010, 565 - 574.
 • Toliyat H.A., Wlas M., Krzemiński Z.: Neural-Network-Based Parameter Estimations of Induction Motors. IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 55, No 4, 2008, 1783 - 1794.
 • Krzemiński Z.: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie akademickim, w: Przedsiębiorczy Uniwersytet. Warunki skutecznej współpracy poniędzy nauką a przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa red. M. Bąk, P.Kulawczuk. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Warszawa 2009.
 • Szewczyk J., Adamowicz M., Krzemiński Z.: "Bezczujnikowe sterowanie generatorem klatkowym w stanach lotnego startu elektrowni wiatrowej." Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 87, nr 1 (2011).
 • Marek Adamowicz, Sebastian Giziewski, Jedrzej Pietryka, Krzeminski Z.: Evaluation of SiC JFETs and SiC Schottky Diodes for Wind Generation Systems, IEEE Conf. ISIE 2011, Gdansk, Poland 2011, ss. 269-276.
 • Adamowicz, M.; Strzelecki, R.; Krzemiński, Z.; Szewczyk, J.; Lademan, L.: " Application of Wireless Communication to Small WECS with Induction Generator", MELECON 2010 - 2010 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference , 26-28 April 2010, Malta, pp. 944 - 948.
 • Pietryka J., Adamowicz M., Szewczyk J., Krzemiński Z., "Wysokosprawne układy aktywnej filtracji wyjściowej w przekształtnikach elektrowni wiatrowych," Materiały Krajowej Konferencji Modelowanie i Symulacja MiS-6, Kościelisko 21-25 czerwca 2010.Przewiń
do góry